Styrelse vald i nov 2021

Ordförande                    Sture Käll, sture.kall@telia.com

Kassör                            Lars Kjellström

Klubbmästare               Bojne Käll

Honungsbedömning    Hans Andreasson

Ledamot                         Berit Fransson

Ledamot                         Alf Andersson

Ledamot                         Carlos Fernadez