Kurser och utbildning

Nybörjarkurser

Vi brukar genomföra nybörjarkurser i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. De brukar börja i april/maj, pågår hela bisäsongen och slutar i augusti-september. Lite tätare mellan träffarna på försommaren och glesare på eftersommaren. Ca tio träffar.  Under år 2022 planerar vi att genomföra en sådan kurs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Om du är intresserad kan du anmäla dig till SV eller höra av dig till vår förening.

Fortsättningsutbildning

I alla våra träffar ingår utbildning på något sätt. Genom att delta och vara aktiv kan man utveckla sig och bli en bättre biodlare. På vintern har vi normalt en träff i månaden och på sommaren varje vecka i föreningsbigården i Örserum. Det finns alltid utrymme för frågor och diskussioner för såväl nybörjare som erfarna biodlare.