Föreningsbigården

Vår föreningsbigård ligger i Örserum på hembygdsföreningens mark. Vi har ett bra samarbete med den och även med Örserums IK som klipper gräset.

Vi försöker att invintra 10 samhällen på hösten och kommande sommar sköter vi dem tillsammans på våra måndagsträffar. Utöver vanlig skötsel så odlar vi drottningar och gör avläggare. Vi parar på plats och ibland på Visingsö eller andra ställen. Honungen säljer vi på olika sätt.

För att motverka inavel köper vi emellanåt några drottningar utifrån.

Från mitten av maj träffas vi varje måndag kl 18 i föreningsbigården. I år planerar vi att vissa kvällar ha förberedda teman, som vi börjar med och därefter sköter vi bina. Som avslutning brukar vi reflektera något över vad vi gjort. Det är alltid ett glatt och trevligt gäng som samlas för att lära av varandra. Bigårdsmötena pågår till mitten av augusti då vi också brukar ha en ”sommarfest” med god mat.

I en bod förvarar vi vår utrustning och där finns också två små slungar som medlemmar kan låna hem för att slunga sin egen honung. De är så små att de kan köras även i en liten bil.