Aktuella händelser bland bina

Nu är den aktiva bisäsongen avslutad och biodlaren har förberett bisamhället för vintern. Bina har mat så det räcker och finns i ett lagom stort utrymme. Ju kallare det är desto tätare kryper bina ihop för att gemensamt hålla värmen. De ”lågaktiva” och förbrukar ytterst lite mat, men dagar där temperaturen kryper över10-11 grader flyger några av dem ut.

Nu i slutet av november är alla samhällen behandlade mot varroa  med oxalsyralösning med droppmetoden. På försommaren skär vi ut drönarvax. Kombinationen av dessa två metoder ger oss en låg nivå av kvalster och vi har en bra övervintring i föreningsbigården.